Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Ideaal

Meetnummer: A15706N
  Meetnummer:
A15706N
District:
Amsterdam
Meetdatum:
16 augustus 1954
Meetplaats:
Amsterdam
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Ideaal
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
hevelaak met zijschroefinstallatie
Materiaal:
staal
Werf:
Plaats werf:
Bouwjaar:
 
  Lengte:
24,09 meter
Breedte:
4,86 meter
Inzinking:
1,58 meter
Waterverplaatsing:
112,457 ton
   
  Eigenaar:
Domicilie:
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: A24574N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: A11967N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
43 B Gor 1928
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A2807N  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A11967N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A24574N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1923_076
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.