Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Vios

Meetnummer: A17817N
  Meetnummer:
A17817N
District:
Amsterdam
Meetdatum:
17 juli 1958
Meetplaats:
Leiden
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Vios
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motorschip
Materiaal:
staal
Werf:
Plaats werf:
Bouwjaar:
 
  Lengte:
27,09 meter
Breedte:
5,10 meter
Inzinking:
1,55 meter
Waterverplaatsing:
121,906 ton
   
  Eigenaar:
Domicilie:
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: A19556N
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: R16375N
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1924_158
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
100 B Zwolle 1927
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A19556N  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: Mp92N  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R7554N  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R16375N  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 2
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 3
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.