Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip No. 5864

Meetnummer: A9398N
  Meetnummer:
A9398N
District:
Amsterdam
Meetdatum:
14 augustus 1937
Meetplaats:
Amsterdam
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
No. 5864
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
dekaak
Materiaal:
staal
Werf:
J. Hinloopen
Plaats werf:
Amsterdam
Bouwjaar:
1921
 
  Lengte:
15,05 meter
Breedte:
3,98 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
31,182 ton
   
  Eigenaar:
Gebr. Broerse
Domicilie:
Amsterdam
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: A4883N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1918_194
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1920_061
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
2791 B Amst 1952
Opmerking:
 
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1