Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Volente Deo

Meetnummer: A9533N
  Meetnummer:
A9533N
District:
Amsterdam
Meetdatum:
6 oktober 1937
Meetplaats:
Amsterdam
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Volente Deo
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
stevenaakschip
Materiaal:
staal
Werf:
Gebr, Mittendorff
Plaats werf:
Avereest
Bouwjaar:
1927
 
  Lengte:
26,08 meter
Breedte:
5,13 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
146,500 ton
   
  Eigenaar:
B. v. Balen
Domicilie:
Kampen
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: Mp80N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
  Er bestaat een Volgende meting die naar deze meting verwijst: A14886N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.).
 
Andere naam: Nova Cura
  Naam:
Nova Cura
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1919_016
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1920_070
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
32 B Zwolle 1927
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A14886N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: G11438N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 2
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.