Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Parvenu

Meetnummer: G12473N
  Meetnummer:
G12473N
District:
Groningen
Meetdatum:
25 september 1970
Meetplaats:
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Parvenu
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motorschip
Materiaal:
onbekend
Werf:
Gebr. de Wachter
Plaats werf:
Boom (B)
Bouwjaar:
1942
 
  Lengte:
38,87 meter
Breedte:
5,05 meter
Inzinking:
2,38 meter
Waterverplaatsing:
350,066 ton
   
  Eigenaar:
Domicilie:
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: GD7784B. Deze meting komt niet voor in de database, mogelijk omdat het een buitenlandse meting is.
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1954_088
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
11778 B Rott 1964
Opmerking:
 
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1