Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Bestevaer

Meetnummer: GN566
  Meetnummer:
GN566
District:
Groningen
Meetdatum:
18 februari 1982
Meetplaats:
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Bestevaer
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motorsleepboot
Materiaal:
onbekend
Werf:
Haak
Plaats werf:
Zaandam
Bouwjaar:
1929
 
  Lengte:
13,72 meter
Breedte:
3,78 meter
Inzinking:
1,00 meter
Waterverplaatsing:
4,222 ton
   
  Eigenaar:
Domicilie:
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: A18803N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Brandmerk opnieuw aangebracht in 1982.
Aanvullende info:
Literatuur:
Status:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1955_159
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
5741 B Amst 1961
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A18803N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 2
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.