Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Hoop op Welvaart

Meetnummer: GN807
  Meetnummer:
GN807
District:
Groningen
Meetdatum:
1 juni 1983
Meetplaats:
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Hoop op Welvaart
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
woonschip
Materiaal:
onbekend
Werf:
Plaats werf:
Bouwjaar:
 
  Lengte:
21,25 meter
Breedte:
4,21 meter
Inzinking:
0,80 meter
Waterverplaatsing:
18,330 ton
   
  Eigenaar:
Domicilie:
Opmerking bij eigenaar:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1955_189
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
5581 B Gron 1987
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: Z222N  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
Dit schip is bewaard gebleven
  Dit schip komt voor in het Bestand Historische Schepen (BHS), de database van Het Historisch Bedrijfsvaartuig, onder BHS nummer 10558. Klik hier om de gegevens over de huidige staat van het schip in te zien. (Opent in een nieuw venster).