Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Rijnland 3

Meetnummer: Ga1003N
  Meetnummer:
Ga1003N
District:
Gouda
Meetdatum:
8 september 1911
Meetplaats:
Alphen a/d Rijn
Eerste meting?:
Ja
 
  Naam schip
Rijnland 3
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motorboot
Materiaal:
staalijzer
Werf:
Boot (Bouwnummer 448)
Plaats werf:
Alphen a/d Rijn
Bouwjaar:
1911
 
  N.B. De werf staat niet in de ligger, maar is uit andere bronnen toegevoegd.  
  Lengte:
24,73 meter
Breedte:
4,32 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
79,430 ton
   
  Eigenaar:
Fa. Braat & Co
Domicilie:
Alphen a/d Rijn
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: R14819N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Aanvullende info:
V.d. Ent-Braat & Carsjens
Literatuur:
Status:
 
Andere eigenaar, naam is F.M. Carsjens
  Naam:
F.M. Carsjens
Domicilie:
Oudshoorn
Jaar van ingang:
Opmerking:
Eigenaars wijziging: 23/9/1911
 
Kadaster
  Brandmerk:
603 B Leid 1928
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: AN719 (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R14819N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
Dit schip is bewaard gebleven
  Dit schip komt voor in het Bestand Historische Schepen (BHS), de database van Het Historisch Bedrijfsvaartuig, onder BHS nummer 11924. Klik hier om de gegevens over de huidige staat van het schip in te zien. (Opent in een nieuw venster).  
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1943_002
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.