Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Union

Meetnummer: H1014N
  Meetnummer:
H1014N
District:
's-Gravenhage
Meetdatum:
22 april 1908
Meetplaats:
Leiderdorp
Eerste meting?:
Ja
 
  Naam schip
Union
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
sleepschip
Materiaal:
staal
Werf:
Boot (De Hoop) (Bouwnummer 628)
Plaats werf:
Leiderdorp
Bouwjaar:
1908
 
  N.B. De werf staat niet in de ligger, maar is uit andere bronnen toegevoegd.  
  Lengte:
43,50 meter
Breedte:
7,80 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
436,164 ton
   
  Eigenaar:
H.M. Keezer
Domicilie:
Medemblik
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: R13261N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Aanvullende info:
Literatuur:
Bouwnummer ref. Maritiem Museum Rotterdam o.a. bestekboeken inv. no. TA100 t/m TA108 en inv. no. TA2195 Scheepsbouwkundige documentatie van de Gebroeders Boot, Leiderdorp. Tekeningenarchief Maritiem Museum Rotterdam TS408.
Status:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1958_004
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
718 B Leid 1928
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A15676N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: G13984N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R13261N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R30477N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R39850N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: RN1935 (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 2
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.