Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Lutgerdina

Meetnummer: H1920N
  Meetnummer:
H1920N
District:
's-Gravenhage
Meetdatum:
23 maart 1915
Meetplaats:
Leiderdorp
Eerste meting?:
Onbekend
 
  Naam schip
Lutgerdina
Opmerking bij naam schip:
Blijkens acte 20 febr. 1920 overgeschreven ten Hyp. Kantore te Leiden deel 5/1472, is het vaartuig in eigendom overgegaan aan Kars Veling te Groningen en thans genaamd l’Esperanse
 
  Scheepstype:
klipperschip
Materiaal:
staal
Werf:
Plaats werf:
Leiderdorp
Bouwjaar:
1900
 
  N.B. De plaats van de werf is aangepast. De originele invoer is: Leiderdorp .  
  Lengte:
33,23 meter
Breedte:
5,80 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
233,401 ton
   
  Eigenaar:
J. Smit
Domicilie:
Groningen
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: G4639N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Andere naam: L' Esperancé
  Naam:
L' Esperancé
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Andere eigenaar, naam is Kars Veling
  Naam:
Kars Veling
Domicilie:
Groningen
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1958_186
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.