Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip De Jonge Lieuwe

Meetnummer: L1201N
  Meetnummer:
L1201N
District:
Leeuwarden
Meetdatum:
4 juli 1910
Meetplaats:
Leeuwarden
Eerste meting?:
Onbekend
 
  Naam schip
De Jonge Lieuwe
Opmerking bij naam schip:
Blijkens quitantie dd 29 maart 1915 is het vaartuig in eigendom overgegaan naar de Gebr. H. en H. Venema te Grouw en vanaf 14 April 1916 zal het den naam dragen van “Nieuwe Zorg”.
 
  Scheepstype:
roefschip
Materiaal:
ijzer
Werf:
Van der Werff
Plaats werf:
Drachten (Buitenstvallaat)
Bouwjaar:
1906
 
  N.B. De werf staat niet in de ligger, maar is uit andere bronnen toegevoegd.
N.B. De plaats van de werf is aangepast. De originele invoer is: Drachten .
 
  Lengte:
11,80 meter
Breedte:
3,03 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
12,169 ton
   
  Eigenaar:
S. Hofstra
Domicilie:
Grouw
Opmerking bij eigenaar:
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Aanvullende info:
Literatuur:
Kuipers, Jelmer & Koos Rademakers (2008) Van Ambulant tot Zwaluw, de Friese ijzervloot geregistreerd, Penn Uitgeverij
Status:
 
Andere naam: Nieuwe Zorg
  Naam:
Nieuwe Zorg
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Andere eigenaar, naam is Gebr. H. en H. Venema
  Naam:
Gebr. H. en H. Venema
Domicilie:
Grouw
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1967_041
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1968_034
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.