Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Tjerk Hiddes

Meetnummer: L2128N
  Meetnummer:
L2128N
District:
Leeuwarden
Meetdatum:
15 juli 1931
Meetplaats:
Gorredijk
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Tjerk Hiddes
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motorboot 20 pk
Materiaal:
ijzer
Werf:
Plaats werf:
Leiderdorp
Bouwjaar:
 
  Lengte:
20,47 meter
Breedte:
3,62 meter
Inzinking:
1,12 meter
Waterverplaatsing:
36,505 ton
   
  Eigenaar:
B. van der Werf
Domicilie:
Gorredijk
Opmerking bij eigenaar:
 
  N.B. De naam van de eigenaar staat niet in de ligger, maar is uit andere bronnen toegevoegd.
N.B. De domicilie staat niet in de ligger, maar is uit andere bronnen toegevoegd.
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: H219N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
hermeten 24/7/1931, 29,958 ton
Aanvullende info:
Eigendomsgegevens aangevuld uit ligger Binnenmeetbrieven Groningen 1
Literatuur:
Status:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1969_021
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
37 B Sneek 1928
Opmerking:
 
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
Dit schip is bewaard gebleven
  Dit schip komt voor in het Bestand Historische Schepen (BHS), de database van Het Historisch Bedrijfsvaartuig, onder BHS nummer 11874. De huidige eigenaar van het schip geeft echter geen toestemming om die gegevens openbaar te maken.