Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Friso

Meetnummer: L306N
  Meetnummer:
L306N
District:
Leeuwarden
Meetdatum:
10 april 1902
Meetplaats:
Leeuwarden
Eerste meting?:
Onbekend
 
  Naam schip
Friso
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
boeier
Materiaal:
hout
Werf:
Plaats werf:
Joure
Bouwjaar:
1894
 
  Lengte:
10,52 meter
Breedte:
3,83 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
16,720 ton
   
  Eigenaar:
Mr. B.Ph. Baron van Harinxma thoe Slooten
Domicilie:
Leeuwarden
Opmerking bij eigenaar:
 
  N.B. De naam van de eigenaar is aangepast. De originele invoer is: Mr. B. P. H. Baron van Harinxma thoe Slooten .  
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Aanvullende info:
Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten (Drachten, 30 augustus 1839 - Leeuwarden, 20 november 1923) van 1878 tot 1909 Commissaris van de Koning(in) in Friesland. Ontplooide initiatieven op waterstaatkundig gebied (aanleg van De Nieuwe Zwemmer en het Tsjongerkanaal).
Literatuur:
Status:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1966_063
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)