Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Johanna

Meetnummer: R10964N
  Meetnummer:
R10964N
District:
Rotterdam
Meetdatum:
16 november 1937
Meetplaats:
Zutphen
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Johanna
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motortjalkschip
Materiaal:
staal
Werf:
Barkmeijer
Plaats werf:
Sneek
Bouwjaar:
1898
 
  Lengte:
22,62 meter
Breedte:
4,77 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
114,708 ton
   
  Eigenaar:
F. Winkel
Domicilie:
Zwartsluis
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: A16735N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: Hv321N
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Aanvullende info:
Van de Veen eigenaar in 1946
Literatuur:
Status:
Pieter Klein. In 1946 wordt Nanne Antinus van de Veen uit Kampen eigenaar. Het schip gaat Jennie heten. In 1953 koopt Harm Booy het schip en noemt het Harjo.
 
Andere naam: Dimar
  Naam:
Dimar
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Andere naam: Harjo
  Naam:
Harjo
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Andere naam: Jennie
  Naam:
Jennie
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Andere eigenaar, naam is Harm Booy
  Naam:
Harm Booy
Domicilie:
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Andere eigenaar, naam is Nanne Antinus van de Veen
  Naam:
Nanne Antinus van de Veen
Domicilie:
Kampen
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1982_053
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1983_147
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
68 B Zwolle 1927
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A16735N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A21319N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.