Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Rijn en Zeevaart

Meetnummer: R11695N
  Meetnummer:
R11695N
District:
Rotterdam
Meetdatum:
8 november 1938
Meetplaats:
Rotterdam
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Rijn en Zeevaart
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
zeilklipper
Materiaal:
metaal
Werf:
Plaats werf:
Bouwjaar:
 
  Lengte:
27,53 meter
Breedte:
5,09 meter
Inzinking:
1,99 meter
Waterverplaatsing:
168,719 ton
   
  Eigenaar:
R. Veldman
Domicilie:
Amsterdam
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: A13604N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: A2689N
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1984_011
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.