Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Leonidas IX

Meetnummer: R11859N
  Meetnummer:
R11859N
District:
Rotterdam
Meetdatum:
16 maart 1939
Meetplaats:
Bolnes
Eerste meting?:
Ja
 
  Naam schip
Leonidas IX
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motortankschip
Materiaal:
metaal
Werf:
N.V. Boele’s Scheepswerf N.V.
Plaats werf:
Bolnes
Bouwjaar:
 
  N.B. De werf staat niet in de ligger, maar is uit andere bronnen toegevoegd.
N.B. De plaats van de werf staat niet in de ligger, maar is uit andere bronnen toegevoegd.
 
  Lengte:
29,93 meter
Breedte:
5,39 meter
Inzinking:
2,02 meter
Waterverplaatsing:
181,068 ton
   
  Eigenaar:
Fa. J. Vroege
Domicilie:
Alblasserdam
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: R17867N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Bolnes motorenfabriek ruwolie 100 pk
Aanvullende info:
Literatuur:
Status:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1984_025
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
2182 B Dord 1939
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A24459N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R17867N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R26983N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 2
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.