Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip De tijd zal ‘t leeren

Meetnummer: R2390N
  Meetnummer:
R2390N
District:
Rotterdam
Meetdatum:
16 juli 1903
Meetplaats:
Rotterdam
Eerste meting?:
Ja
 
  Naam schip
De tijd zal ‘t leeren
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
klipperaak
Materiaal:
ijzer
Werf:
Plaats werf:
Oude Wetering
Bouwjaar:
1903
 
  Lengte:
27,35 meter
Breedte:
5,25 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
164,396 ton
   
  Eigenaar:
H.J. Koudenburg
Domicilie:
Grouw
Opmerking bij eigenaar:
Eigenaarswijziging A'dam 9/7/1907
 
 
Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: Gd3434B. Deze meting komt niet voor in de database, mogelijk omdat het een buitenlandse meting is. De Nederlandse meting A2744N verwijst ook naar die meting.
 
Hermeting
  Datum:
25 mei 1932
Plaats:
Belgie
Opmerking:
 
Andere eigenaar, naam is A. Biemans
  Naam:
A. Biemans
Domicilie:
Rotterdam
Jaar van ingang:
Opmerking:
Eigenaarswijziging A'dam 31/3/192012/9/1912
 
Andere eigenaar, naam is R. Koudenburg
  Naam:
R. Koudenburg
Domicilie:
Grouw
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1974_077
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
214 B Amst 1927
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A16486N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R37633N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.