Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Josina

Meetnummer: R24756N
  Meetnummer:
R24756N
District:
Rotterdam
Meetdatum:
5 juni 1959
Meetplaats:
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Josina
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motorpassagiersschip
Materiaal:
staal
Werf:
Plaats werf:
Bouwjaar:
 
  Lengte:
33 m 97 cm
Breedte:
5 m 82 cm
Inzinking:
0 m 86 cm
Waterverplaatsing:
22,366 ton
   
  Eigenaar:
Domicilie:
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: R24968N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: R11609N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
  Er bestaat een Volgende meting die naar deze meting verwijst: R24969N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.).
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Aanvullende info:
datum meting niet meer vermeld in ligger, in plaats daarvan datum afgifte meetbrief opgenomen
Literatuur:
Status:
 
Kadaster
  Brandmerk:
2 B Tiel 1927
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: AN1186 (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R11609N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R24968N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R36193N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R40711N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: Ah593N  
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1990_190
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.