Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Damco 201

Meetnummer: R27113N
  Meetnummer:
R27113N
District:
Rotterdam
Meetdatum:
18 juni 1962
Meetplaats:
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
Damco 201
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motorschip
Materiaal:
onbekend
Werf:
Plaats werf:
Bouwjaar:
 
  Lengte:
34,08 meter
Breedte:
4,85 meter
Inzinking:
1,93 meter
Waterverplaatsing:
171,025 ton
   
  Eigenaar:
Domicilie:
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: G5608N
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Herbouwd bij J. Vos en zn. Groningen in 1940
Aanvullende info:
Literatuur:
Status:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1992_090
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
1983 B Gron 1940
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: G5608N  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.