Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip De Maas

Meetnummer: R8506N
  Meetnummer:
R8506N
District:
Rotterdam
Meetdatum:
8 januari 1932
Meetplaats:
Rotterdam
Eerste meting?:
Nee
 
  Naam schip
De Maas
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
schroefstoomschip
Materiaal:
staal
Werf:
Plaats werf:
Bouwjaar:
1920
 
  Lengte:
39,00 meter
Breedte:
6,06 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
184,253 ton
   
  Eigenaar:
Domicilie:
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: R17051N
 
  Er bestaat een Vorige meting voor dit schip onder meetnummer: A4654N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Aanvullende info:
genoteerd in ligger Rotterdam 12
Literatuur:
Status:
 
Hermeting
  Datum:
18 november 1935
Plaats:
Rotterdam
Opmerking:
 
  Lengte:
39 m 00 cm
Breedte:
6 m 06 cm
Inzinking:
Waterverplaatsing:
7,650 ton
   
Andere eigenaar, naam is N.V. Reederij v.d. Schuyt
  Naam:
N.V. Reederij v.d. Schuyt
Domicilie:
Rotterdam
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1980_046
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H1983_032
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
16981 Rott 1925
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: A4654N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Het brandmerk in de LSD (16981 Rott 1925) is van voor 1927. Daar zijn geen scans van beschikbaar.  
  Brandmerk:
7071 B Rott 1947
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R17051N  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R35476N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.