Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip De twee Gebroeders

Meetnummer: S1014N
  Meetnummer:
S1014N
District:
Sneek
Meetdatum:
25 juni 1912
Meetplaats:
Sneek
Eerste meting?:
Ja
 
  Naam schip
De twee Gebroeders
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
roefschip
Materiaal:
staalijzer
Werf:
Van der Werf
Plaats werf:
Sneek
Bouwjaar:
1912
 
  N.B. De werf staat niet in de ligger, maar is uit andere bronnen toegevoegd.  
  Lengte:
15,83 meter
Breedte:
3,39 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
29,892 ton
   
  Eigenaar:
Jan Baijema
Domicilie:
Oudega (HO en N)
Opmerking bij eigenaar:
 
  N.B. De naam van de eigenaar is aangepast. De originele invoer is: Jan Beijema .  
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: L2487N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Aanvullende info:
Literatuur:
Kuipers, Jelmer & Koos Rademakers (2008) Van Ambulant tot Zwaluw, de Friese ijzervloot geregistreerd, Penn Uitgeverij
Status:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H2008_015
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
15 B Sneek 1927
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: L2487N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 2 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.