Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Proefstuk

Meetnummer: U435N
  Meetnummer:
U435N
District:
Utrecht
Meetdatum:
21 augustus 1922
Meetplaats:
Utrecht
Eerste meting?:
Onbekend
 
  Naam schip
Proefstuk
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motorklipperschip
Materiaal:
staalijzer
Werf:
Plaats werf:
Dordrecht
Bouwjaar:
1899
 
  Lengte:
18,06 meter
Breedte:
4,69 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
60,753 ton
   
  Eigenaar:
W. van Fessem
Domicilie:
Dinteloord
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: Zb1390N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Zb1390N (7 Gebroeders). Nu YE47
Aanvullende info:
Een meetbrief voor Zeeschepen no. 6386 uitgegeven 15 oktober 1941 vermeldt als eigenaar M. Hoogstaken, Damstraat 63 te Zierikzee.
Literatuur:
Status:
 
Hermeting
  Datum:
24 december 1931
Plaats:
Opmerking:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H2009_091
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
5 B Zzee 1927
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: Zb1390N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.