Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Twee Gebroeders

Meetnummer: Zb294N
  Meetnummer:
Zb294N
District:
Zevenbergen
Meetdatum:
9 juli 1904
Meetplaats:
Zevenbergen
Eerste meting?:
Onbekend
 
  Naam schip
Twee Gebroeders
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
statietjalk
Materiaal:
ijzer
Werf:
Plaats werf:
Papendrecht
Bouwjaar:
1892
 
  N.B. Het scheepstype is aangepast. De originele invoer is: statie tjalk .  
  Lengte:
20,68 meter
Breedte:
4,98 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
108,595 ton
   
  Eigenaar:
P. van Blerk
Domicilie:
Oudenbosch
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: Gd3158B. Deze meting komt niet voor in de database, mogelijk omdat het een buitenlandse meting is.
 
Hermeting
  Datum:
29 april 1930
Plaats:
Belgie
Opmerking:
 
Andere naam: Arche de Noe
  Naam:
Arche de Noe
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Andere eigenaar, naam is Antonius Wilhelmus van Blerck
  Naam:
Antonius Wilhelmus van Blerck
Domicilie:
Oudenbosch
Jaar van ingang:
Opmerking:
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H2012_074
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
9819 B Amst 1988
Opmerking:
 
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 2
 
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.