Liggers Scheepsmetingsdienst: Details over het schip Hendrika

Meetnummer: Zb919N
  Meetnummer:
Zb919N
District:
Zevenbergen
Meetdatum:
28 november 1913
Meetplaats:
Zevenbergen
Eerste meting?:
Ja
 
  Naam schip
Hendrika
Opmerking bij naam schip:
 
  Scheepstype:
motorboot 30 pk
Materiaal:
staal
Werf:
Plaats werf:
Roodevaart
Bouwjaar:
1913
 
  Lengte:
21,50 meter
Breedte:
4,66 meter
Inzinking:
Waterverplaatsing:
72,850 ton
   
  Eigenaar:
Franciscus Kraak
Domicilie:
Zevenbergen
Opmerking bij eigenaar:
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: R13684N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
  Er bestaat een Volgende meting voor dit schip onder meetnummer: R19960N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)
 
Opmerkingen
  Opmerking uit ligger:
Aanvullende info:
Literatuur:
Status:
ref. Schepen die blijven: HENDRIKA luxe motor, Sbase 1656 Scouting MATTHIJS HELDT 98 ton, 24.45 x 4.68 meter. Nieuwe meting (2011) HN13268
 
Scans van de liggers
  Een scan van de originele registratie van deze meting is terug te vinden bij het Maritiem Museum Rotterdam onder nummer: H2012_234
(Klik op het nummer om de scan te bekijken. Opent in een nieuw venster. Vergeet niet het venster weer te sluiten als u ermee klaar bent.)
 
Kadaster
  Brandmerk:
496 B Breda 1952
Opmerking:
 
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R13684N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
  Er bestaat nog een meting voor dit brandmerk: R19960N (Klik op het nummer om de details te zien. Daarna komt u terug in dit scherm.)  
 

Het kadaster hield mutaties rond een brandmerk bij op kaarten. De voorkant van iedere kaart bevatte de scheeps- en eigendomsgegevens, de achterkant hypotheekgegevens. Als er veel wijzigingen in de teboekstelling kwamen dan werden er vervolgkaarten gebruikt. Daarnaast vereiste de wet per brandmerk een "Getuigschrift van branding", een bewijs dat het brandmerk ook werkelijk op het schip is aangebracht.
De kaarten en/of getuigschriften voor dit brandmerk zijn bewaard gebleven en ingescand.
U kunt de scans bekijken met de verwijzingen hieronder. Klik op een regel om de betreffende scan te zien. Iedere scan opent in een nieuw tabblad.
 
  Toon de scan van kaart 1 (voorzijde)
 
  Toon de scan van kaart 1 (achterzijde)
 
  Toon de scan van Getuigschrift van branding 1
 
Dit schip is bewaard gebleven
  Dit schip komt voor in het Bestand Historische Schepen (BHS), de database van Het Historisch Bedrijfsvaartuig, onder BHS nummer 11656. Klik hier om de gegevens over de huidige staat van het schip in te zien. (Opent in een nieuw venster).  
Het verband tussen (en de chronologie van) meetdata en -plaatsen, meetnummers, meetgegevens, naamswijzigingen en eigendomswisselingen is niet altijd aan te geven.
Raadpleeg de originele registratie voor een interpretatie daarvan.