Werf: A. C. Van Duijvendijk

in Papendrecht

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "A. C. Van Duijvendijk".

Algemeen

De werfcode is: =ACDuijvend-PPD2-Pape
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was "Het Eiland" bij de Veerdam (Thans: Aviolandapad) in Papendrecht.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 2 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 0 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1916.

Bijzonderheden

In zijn boek "Het liefst eigen baas" onderscheid Hans van Duivendijk drie scheepwerven in Papendrecht:
- Scheepswerf "De Hoop geleidt ons" op de Noordhoek (aan de rivier De Noord) in Papendrecht (1839 -1928). Deze naam komt in de metingen niet voor. Hans van Duivendijk noemt deze werf PPD-1. Opgericht 1839. Tussen 1882 en 1887 is de werf van de VOF Gebr. A. (Aart) en L. (Leendert) van Duijvendijk. In 1887 sterf Leendert en zet Aart de werf voort als A. van Duijvendijk. In 1895 sterft ook Aart en zet zijn weduwe, Jansje Tromp, de werf voort als "De weduwe A. van Duijvendijk". In 1908 wordt die omgezet in een N.V., maar de naam blijft hetzelfde. In 1928 gaat de werf ten onder: de toenmalige directie heeft zich vertild aan de investeringen voor de werf PPD-3 (hieronder).
- De "Buitenwerf" van A.C. (Arnoldus Cornelis) van Duijvendijk, bij de Veerdam (aan de Merwede) in Papendrecht (1904 -1919). Van Duivendijk noemt die PPD-2. Om het moeilijker te maken is deze A.C. van 1884 - 1902 directeur van PPD-1.
- Scheepswerf "Werf II" van de Wed. A. van Duijvendijk, op het terrein van De Buitenwerf, maaar sterk vergroot. Hier zijn volgens Hans van Duivendijk (hij noemt de werf PPD-3) nooit schepen gebouwd.

Het is heel moeilijk onderscheid te maken tussende beide werven die wel schepen gebouwd hebben. De naam A.C. van Duijvendijk komt maar twee keer voor in de metingen, maar er zijn wel veel metingen waar gewoon staat "Van Duijvendijk" in Papendrecht. Ik heb het als volt opgelost:
- Beide schepen waar expliciet staat A.C. van Duijvendijk zet ik (natuurlijk) bij A.C. van Duijvendijk (PPD2)
- Alle andere Van Duijvendijk schepen ken ik toe aan de werf van De Weduwe A. van Duijvendijk. Dat klopt dus vrijwel zeker niet, maar ik kan uit de metingen geen verder onderscheid maken.

Caveat Lector!

(JS, maart 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!