Werf: van der Aar

in Loosduinen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "van der Aar".

Algemeen

De werfcode is: =Aar-Loosduinen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Loosduinen (Bij Den Haag.).

Er staan 6 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 6 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk tuindersschuiten, veldschuiten, westlanders etc. .

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1928.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1932.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit is een gerenommeerde bouwer van Westlanders, die in de metingen (vanzelfsprekend) ondervertegenwoordigd zijn. Ik vind allerlei voorletters, maar nou juist niet de voorletters die de wervenlijst van de Ver. De Binnenvaart noemt.

Ik heb op een genealogie-website gevonden: C.J. van der Aar, die leefde van 1884 -1968. Volgens de bron wordt hij ".wordt eerst scheepsmakersknecht in Loosduinen en later (zelfstandig) scheepsmaker in Kwintsheul. De werf bestaat daar (helaas) niet meer (bron: persoonskaart CBG)." Kwintsheul? Deze Van der Aar woonde in Loosduinen.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!