Werf: Scheepstimmerwerf Gebroeders A. en L. Admiraal

in Hasselt

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepstimmerwerf Gebroeders A. en L. Admiraal".

Algemeen

De werfcode is: =Admiraal-Hasselt
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Bolwerk, Buitengracht in Hasselt.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1904.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

In 1888 opgericht door Albertus en Lambert Admiraal, scheepsbouwmeesters te Hasselt. Zij bouwen houten schepen. Op 7 mei 1904 zijn de gebroeders failliet verklaard. De werf maakt echter een doorstart onder leiding van Lambert, die nog steeds vasthoudt aan de bouw en reparatie van houten schepen. Later leeft de werf van de sloop van houten schepen en de verkoop van scheepshout.

Van 1925 tot 1960 is de werf in gebruik bij het aannemingsbedrijf van de zonen van Lambert. Pas in 1960 worden er weer mondjesmaat werkzaamheden op de werf uitgevoerd: binnenbetimmering van binnenvaartschepen en later ook van jachten. In 1964 verandert de naam van het bedrijf in Jachtwerf Admiraal.

In 1987 verhuist het bedrijf naar de Ambachtsweg 28 op het industrieterrein Hasselt, en neemt de boedel over van de failliete werf Prins van Wijngaarden.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!