Werf: Akerboom's Scheeps- en Jachtwerf NV

in Lisse

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Akerboom's Scheeps- en Jachtwerf NV".

Algemeen

De werfcode is: =Akerboom-Lisse
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Ringvaart in Lisse.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 9 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk jachten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1927.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1967.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Opgericht 1860, althans een eeuw oud volgens de Nieuwe Leidsche Courant uit 1960.

Dit zijn mogelijk twee verschillende Akerbooms, beide te Lisse. Akerboom in Oegstgeest (Thans Akerboom Yacht Service in Leiden) is begonnen in Lisse. Later is deze werf verhuisd naar Boskoop - of is er een tweede werf bij gekomen? In het laatste geval zijn die twee metingen van vletten uit 1927 en 1928 verklaarbaar.

Vast staat dat de werf Akerboom en Van Lent in De Kaag in 1948 is gesplitst. Cees van Lent en zijn zoons zetten de werf in De Kaag voort, de Gebr. Hein en Jan Akerboom beginnen een werf in Lisse. Namen ze de werf van de oudere Akerbooms over, of begonnen ze van de grond af aan? Zijn dit één of twee werven? Voorlopig kies ik voor één werf. (JS, Aug. 2019).

De wervenlijst van de Ver. De Binnenvaart zegt dat deze werf ook Scheepswerf Lisse heette. In de metingen komt die naam niet voor.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!