Werf: A. Apol

in Wirdum

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "A. Apol".

Algemeen

De werfcode is: =Apol-Wirdum
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Wirdum.

Er staan 260 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 118 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1913.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1954.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf N.V. Scheepswerf Appingedam v/h Apol in Appingedam.

Bijzonderheden

De figuur Berend Bepol in Thomas Roosenbooms roman "De Nieuwe Man" is gebaseerd op Arend Apol

In 1954 is de werf verhuisd naar Appingendam en gaat dan N.V. Scheepswerf Appingedam v/h Apol heten. Zie aldaar. Het terrrein in Wirnsum wordt daarna nog korte tijd gebruikt J. J. Bodewes, onder de naam Scheepswerf Hoornsediep

(JS, maart 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!