Werf: C. Baak

in Vinkeveen

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "C. Baak".

Algemeen

De werfcode is: =Baak-Vinkeveen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was De Heul, thans Herenweg 15 in Vinkeveen.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 3 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1896.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1901.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Koeleman en Veerhuis schrijven: "Jan Pook had zijn scheepswerf in de Heul, thans Herenweg 15, waarvan bekend is dat daar in 1832 een bok werd omgebouwd tot overdekte turfbok ‘De jonge Jacobus’ genaamd.
[...]
Deze werf werd later overgenomen door Baak en van Spanje. Tijdens de bouw van een woning zijn daar later op het erf nog de restanten van de oude helling aangetroffen. Uit een notariële koopakte van 14 oktober 1911 blijkt, dat op deze werf een houten aakschip was gebouwd, genaamd “Niets zonder Gods Zegen”, in opdracht van Andreas Marinus van Zijl, schipper te Wilnis. Het schip had één dek, met mast en een laadvermogen van 50 ton."

Over Pook is in de metingen niets terug te vinden.

In 1888 is, blijkens een advertentie in het Rotterdamsch Nieuwsblad C. Baak de eigenaar van de werf. We hebben dus wat uiterste grenzen: de werf bestond al in 1888 en de werf bestond nog in 1911.

Over Van Spanje is niets terug te vinden. Ik neem aan dat hij rond 1900 in het bedrijf is gekomen, misschien als mede-eigenaar, misschien alleen als geldschieter.

Dit was een in hout bouwende werf.

(JS, mei 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!