Werf: Barkmeijer; Barkmeijer en Koning

in Briltil

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Barkmeijer; Barkmeijer en Koning".

Algemeen

De werfcode is: =Barkmeijer-Briltil
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Briltil (Inclusief Noordhorn en Zuidhorn.).

Er staan 337 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 131 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1872.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1933.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Als plaatsaanduidingen in de metingen ook Noordhorn, Zuidhorn en Enumatil opgegeven.

Ik kom bij de metingen een aantal malen Barkmeijer in Groningen tegen, of zelfs Barkmeijer en Koning. Nou heeft er een Barkmeijer in de stad Groningen gezeten, maar die werf is al in 1878 overgenomen door Botje. Dus ik reken Barkmeijer Groningen ook bij Barkmeijer Briltil

Verder kom ik drie metingen van Barkmeijer of Barkmeijer en Koning tegen in Nordhorn (Duitsland). Dat geloof ik niet. Dat moet bijna zeker Noordhorn zijn. Ik zet ze hierbij.
(JS, april 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!