Werf: Gerrit Douwes Barkmeijer

in Dokkum

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gerrit Douwes Barkmeijer".

Algemeen

De werfcode is: =Barkmeijer-Dokkum
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Aan de "Leeuwarder Ee", toen in Aalsum, na 1925 geannexeerd door Dokkum in Dokkum.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 95 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 56 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1897.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1924.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Volgens de literatuur ook "De Nijverheid". In de metingen komt die naam niet voor.

Deze werf is rond 1853 opgericht door Hendrik Harmens Vink. In 1880 gekocht door Barkmeijer. De tweede zoon van Gerrit Douwes Barkmeier, Ann Barkmeijer, werkte eerst mee op de werf en werd in 1911 mede-eigenaar: Barkmeijer en Zn. In 1923 was de naam, volgens Snijder, "N.V, Scheepsbouw v/h G. Barkmeijer". In 1927 overleed Gerrit Douwes, twee weken later liquideerde Anne de werf.

De plaats van de werf is me niet helemaal duidelijk, misschien waar thans de parkeerplaats "De Helling" ligt?

(JS, maart 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!