Werf: Fa. Gebroeders Barkmeijer

in Stroobos

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Fa. Gebroeders Barkmeijer".

Algemeen

De werfcode is: =Barkmeijer-Stroobos
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Hellingstraat 10 in Stroobos.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 198 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 119 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1905.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 2003.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Op 9 december 1850 kocht Gerrit Jans Barkmeijer een werf aan de Hellingstraat in Stroobos voor 900 gulden van Lieuwe Bijleveld. Op 6 november 1869 kocht zijn zoon Douwe Gerrits Barkmeijer een tweede werf, ook aan (het eind van) de Hellingstraat, van Klaas Fokkes Prins voor 761 gulden. Die werf heette toen "Caspar de Robles". Die naam verdween officieel, maar hij was in de volksmond kennelijk een lang leven beschoren, althans: hij werd nog gebruikt bij een meting uit 1925.

De werven van vader en zoon Barkmeijer werden samengevoegd en vormden vanaf dat moment de enige werf in Stroobos. Ik reken daarom alle metingen van schepen die vanaf 1870 in Stroobos gebouwd zijn aan deze werf toe, ook als er geen werfnaam bij staat.

Volgens het boek "150 jaar Barkmeijer" van Klaas van der Schuit was de werf in die tijd hoofdzakelijk een reparatiewerf, en verder werden er pramen voor verhuur aan boeren uit de omgeving gebouwd.

In 1888 droeg Douwe Gerrits Barkmeijer de werf over aan zijn zoon Tjipke Barkmeijer. Die was heel behoudend en bleef lang met hout werken, maar zijn beide zoons Tammo en Gerrit forceerden rond 1900 de overgang naar nieuwbouw in ijzer. Volgens bovengenoemd boek werden er nog steeds veel pramen gebouwd, maar de metingen uit deze tijd geven toch al grotere schepen te zien.

In 1920 droeg Tjipke Barkmeijer de werf over aan zijn zoons Tammo en Gerrit. De werf ging toen als een Vennootschap onder Firma verder onder de naam Gebroeders Barkmeijer. In 1931 werd een derde broer, Popko Barkmeijer, mede-firmant. In 1930 verwierf de firma de failliete werf De Koningspoort van Jac. F. Smit in Vierverlaten. De dagelijkse leiding daar kwam in handen van Tammo en Popko, terwijl Gerrit de dagelijkse leiding voerde in Stroobos.

De Firma Barkmeijer (die dus beide werven bezat) werd in 1956 ontbonden en in 1957 droeg Gerrit Barkmeijer de werf in Stroobos over aan zijn zoon Tjipke. De nieuwe naam van de werf werd Scheepswerf en Machinefabriek Tj. Barkmeijer. Tjipke veranderde de werf van (hoofdzakelijk) reparatiewerk naar een nieuwbouwwerf. In 1960 richtte hij een constructiewerkplaats op achter de werf, in 1965 liet hij het bedrijfspand vernieuwen en eind jaren zestig liet hij (door zijn eigen medewerkers) een lasloods (met loopkat) annex kantoor bouwen. In 1967 werd de naam opnieuw veranderd in N.V. Barkmeier Stroobos. In 1972, na de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, werd dat opgzet in Barkmeijer Stroobos B.V., maar dat was puur administratief.

In 1970 klapte de werf om. Tot dan toe waren alle hellingen gelegen aan de Stroobosser trekvaart, ten noorden van de werf. Maar in 1970 werd een nieuwe helling aangelegd aan het Prinses Margrietkanaal ten zuiden van de werf. Dat gaf de mogelijkheid schepen te bouwen van maximaal 100 meter bij 16 meter. Barkmeijer Stroobos maakte toen al enige tijd deel uit van de Vereniging Conoschip (Combination Northern Shipbuilders), die opdrachten uit binnen- en buitenland moest aquireren. Dat ging eerst moeizaam, maar werd vanaf 1970 succesvol, althans voor Barkmeijer.

In 1972 werd het eerste zeeschip gebouwd. Vanaf dat moment waren niet zozeer de afmetingen van de werf, maar de afmetingen van het Prinses Margrietkanaal de beperkende factor. Ook in 1972 werd de voorbewerkingshal gebouwd. Rond deze tijd kwamen ook de broers van Tjipke, Popko (niet te verwarren met de vorige generatie) en Pier in de directie van het bedrijf.

In 1987 overleed Tjipke Barkmeijer. Daarna stond er geen Barkmeijer meer aan het hoofd van de directie. Barkmeijer had inmiddels met een aantal andere Friese werven de combinatie Frisian Shipyard opgericht. Die mocht (na aanvankelijke tegenwerking) een grote scheepsbouwhal buitebdijks in Harlingen bouwen. Daar konden schepen gebouwd worden die groter waren dan de maten van het Prinses Margrietkanaal toestonden.

Maar ook in Stroobos werd nog steeds geïnvesteerd. In 1989 werd een nieuwe scheepsbouwhal gebouwd, die er thans nog staat. Tevens kwam er een tweede kraan.

De Stichting Maritiem-Historische Databank (MarHisData) geeft een mooie aanvulling op de metingen, die immers alleen maar over binnenvaartschepen gaan en stoppen in 1993. Bij MarHisData zijn 48 zeeschepen op te vragen die tussen 1974 en 2015 op de werf gebouwd zijn.

Vanaf eind jaren negentig werd de bedrijfsnaam officieel Barkmeijer Shipyards B.V. De werf wist de crises van eind jaren tachtig en 2008 te overleven, maar in 2017 ging het mis. Het bedrijf vertilde zich financieel aan de bouw van twee sleephopperzuigers voor een Britse opdrachtgever en de Rabobank trok de stekker eruit. Op 30 oktober 2018 werd Barkmeijer Stroobos failliet verklaard. De werf werd overgenomen door Thecla Bodewes, maar de naam bleef ongewijzigd.

(JS, januari 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!