Werf: J. Bijlholt

in Foxhol

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "J. Bijlholt".

Algemeen

De werfcode is: =Bijlholt-Foxhol
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Scheepswervenweg / W.A. Scholtenweg in Foxhol.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 386 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 115 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1888.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1981.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Pluustergoud vermeldt bij Foxholsterbosch: "Scheepswerf Bijlholt (11), in 1848 opgericht door Gerardus Ottes Bijlholt.
Van 1853 tot 1858 was Johannes Bernardus Uil eigenaar van de werf, waarna deze sinds ongeveer 1865 weer in handen kwam van de familie Bijlholt." Interessant is dat we één meting hebben van een schip waarbij als bouwer expliciet vermeld staat J. Uil, maar dat zou wel gebouwd zijn in 1879. Ik reken hem toch maar bij Bijlholt. (JS, okt. 2019)

In 1984 overgenomen door Damen. Geen metingen van na die tijd bekend. Zie Wormgoor, blz 238 en 240

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!