Werf: D. Blankevoort en Zn B.V.

in Lisse

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "D. Blankevoort en Zn B.V.".

Algemeen

De werfcode is: =Blankevoort-Lisse
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Huidig adres: Zuider Stationsweg 5 A 2061 HC Bloemendaal in Lisse.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 1 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk baggermaterieel, pontons en/of werkvaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1970.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1970.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Het huidige adres is een postadres, geen werf. Ik neem aan dat dat ook opging voor het adrs in Lisse.

Eén meting, van een zandzuiger, uit 1970 (AN1481). Het kwam vaak voor dat "natte" aannemers hun materiaal zelf bouwden, of in eigen regie lieten bouwen. In Lisse zat in deze tijd een bedrijf (G.A. Koning) een werf die gespecialiseerd was in baggermaterieel. Misschien daar gebouwd?


Is dit de Blankevoort van Van Hattum en Blankevoort? Waarschijnlijk niet, want die combinatie was juiste een jaar eerder dan de meting gevormd. We komen de volle naam ("Blankevoort & Zn. BV, Alg. Aann.mij. D.,") een paar keer tegen, maar dan met als domicilie Bloemendaal. Bijvoorbeeld in Peeters et.al. (JS, okt. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!