Werf: P. de Bode

in Krimpen aan den IJssel

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "P. de Bode".

Algemeen

De werfcode is: =Bode-KrimpenIJ
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Boveneind in Krimpen aan den IJssel.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 18 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 9 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1927.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1930.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Scheepswerf C. Vermeulen in Krimpen aan den IJssel.

Bijzonderheden

Slechts enkele schepen gebouwd. Ik kan deze werf alleen terugvinden in de wervenlijst van Binnenvaarttaal. Waar die zijn wijsheid vandaan haalt?

Eén meting (D4345N) vermeldt Bode in Ouderkerk a/d IJssel. Ik heb die bij deze De Bode gerekend.

Het Boveneind is verdwenen, daar staat thans een woonwijk en de naam is niet bewaard. Dus ik heb de werf op het kaartje in die woonwijk gesitueerd, maar wel aan de Hollandse IJssel.

(JS, febr. 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!