Werf: Gebr. Bodewes Scheepswerf Volharding

in Foxhol

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. Bodewes Scheepswerf Volharding".

Algemeen

De werfcode is: =Bodewes-Foxhol-Volh
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Scheepswervenweg 14 in Foxhol.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 214 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 87 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1885.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1986.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Niet te verwarren met de werf van de Gebroeders Bodewes (thans Royal Bodewes) in Hoogezand/Martenshoek, die door dezelfde gebroeders is opgericht.

De gebroeders uit de naam van de werf waren G.J.F. (Gerhardus Jacobus Franciscus) (1856-1928) en Harmannus Wijnandus Bodewes (1858-1912). Zij begonnen in Foxhol in 1882 met een werf in Foxholsterbosch aan wat thans de W.A. Scholtenweg heet, die ze overnamen van Luurt Hylkema. Deze lag aan de monding (aan de westkant) van het Oude Winschoterdiep in Foxhol.

De gebroeders Bodewes breidden snel uit door de overname van diverse werven, die alle een eigen naam kregen (of bleven houden). De meeste van die overnames zijn voor déze werf niet relevant, dus we pakken de draad op in 1919. Toen kochten de Gebr. Bodewes een braakliggend terrein, iets meer naar het westen, en breidden de werf uit (of verplaatsten hun werf-activiteiten) naar dat terrein. In 1932 verkochten ze het oorspronkelijke terrein terug aan de zoon van Luurt Hylkema, Engbert J.H. Hijlkema (bron: Binnenvaarttaal). We zien de naam [De] Volharding pas in 1924 in de metingen opduiken. Kan het zijn dat ze die tweede werf uit 1919 Volharding genoemd hebben?

Er is in de metingen geen onderscheid te maken tussen het werfterrein aan de (huidige) W.A. Scholtenweg en dat aan de Scheepswervenweg. Een indicatie zou kunnen zijn dat bij sommige metingen staat dat het schip gebouwd is in Foxholsterbosch en dat dus vanaf 1924 bij andere metingen de naam De Volharding staat. Maar dat is in beide gevallen niet consequent gebeurd, dus ik veeg alle metingen van schepen die gebrouwd zijn bij de Gebroeders Bodewes in Foxhol in de periode 1882-1955 op één hoop. Dat is dus niet geheel nauwkeurig.

We nemen een sprong in de tijd. In 1955 werd door een van de Gebroeders de scheepswerf Gruno aan de Korte Borgweg gesticht. Dat was dus óók een werf van de Gebr. Bodewes in Foxhol, maar een andere werf. We kunnen wel onderscheid maken aan de hand van de metingen: alles wat vanaf 1961 in de metingen werd aangeduid als Bodewes Gruno heb ik aan die werf toegekend. Maar: als er in de meting alleen staat dat een schip is gebouwd bij de Gebroeders Bodewes in Foxhol dan ken ik dat schip toe aan dèze werf en niet aan Gruno. Daar kunnen dus discrepanties in zitten. Zie =Bodewes-Foxhol-Gruno.

Opmerkelijk is dat Ingrid Wormgoor bij de oprichters van Conoship in 1952 zowel Scheepswerf Bodewes Gruno als Scheepswerf Bodewes Volharding vermeldt. Ik denk dat ze daar een foutje maakt: in 1952 bestond Gruno nog niet.

De metingen stoppen in 1987, maar de werf heeft, eerst onder deze naam, later als "Volharding Shipyards" voortbestaan tot 2007. Toen werd de werf verkocht aan Scheepswerf De Hoop in Lobith. De werf bestaat nog steeds, thans als Scheepswerf De Hoop Foxhol B.V.

De naam Volharding wordt nog steeds gebruikt voor een cluster van werven.

(JS, april 2019. Geheel herzien in juni 2022 - onder meer voor de werf Gruno een aparte lemma gemaakt)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!