Werf: Gebr. G. & H. Bodewes

in Martenshoek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebr. G. & H. Bodewes".

Algemeen

De werfcode is: =Bodewes-Martenshoek
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Industrieweg 17 Martenshoek (Hoogezand) in Martenshoek.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 516 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 234 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1885.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1981.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Gebr. J. en G. Verstockt in Martenshoek.

Bijzonderheden

Is de voorloper van (met allerlei tussenliggend namen) Koninklijke Bodewes N.V., beter bekend als Royal Bodewes

Opmerking 1: De meters maken geen onderscheid tussen Hoogezand en Martenshoek en soms ook nog Sappemeer. Ik heb dus Gebr. Bodewes uit alle drie die plaatsen hier opgenomen. (JS, juli 2019)

Opmerking 2: In de liggers komt heel vaak alleen de naam "Bodewes" voor, zonder meer. Ik heb al die metingen bij deze werf opgesomd, hoewel er nog twee Bodewesjes in Hoogezand en Martenshoek een werf hadden, waren de Gebr. veruit de grootste. Ik heb daarom alle metingen waar alleen Bodewes staat in deze lijst opgenomen. Maar het is dus mogelijk dat er schepen die bij Wijnandus Bodewes (werf actief van 1891-1916) of bij Jac. Bodewes (werf actief vanaf 1940) gebouwd zijn in deze lijst staan. Caveat Lector! (JS, juli 2019)

Hoewel de werf een aantal keren een naamsverandering ondergaat blijft het steeds dezelfde werf, dus alle schepen die in Hoogezand of Martenshoek gebouwd zijn hier opgesomd. Nauwkeuriger:
- alle metingen die beginnen met een "G" en eindigen op "Bodewes"
- alle metingen die beginnen met "C. en H." of "H." Bodewes, die beschouw ik als verschrijvingen
- en alle metingen waarin als werf alleen maar "Bodewes" staat, verder niets
- en alle metingen die beginnen met "Bod" en waar "werf"of "werven" in voorkomt, maar waar NIET "Jac." in voorkomt
- EN (in alle bovenstaande gevallen) die in Martenshoek of in Hoogezand of in Sappemeer liggen
worden in deze lijst opgesomd. En tenslotte ook nog die ene rare vermelding uit 1898 (meetnr Zb790N) waarbij staat Bodewes Foxhol in Martenshoek. (JS, juli 2019)

Zie Wikipedia, lemma Royal Bodewes over de geschiedenis van deze werf. Merk op dat ik Verstockt opvoer als aparte werf totdat die wordt overgenomen door Bodewes. De werfnamen "Jachtlust" en "Fulton" komen in de Liggers niet voor.

(JS, juli 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!