Werf: Bodewes

in Sappemeer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Bodewes".

Algemeen

De werfcode is: =Bodewes-Sappemeer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

De werf bevond zich in Sappemeer.

Er staan 8 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 1 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1872.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1899.

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Gebr. Bodewes in Lobith.

Bijzonderheden

Dit was Gerardus Johannes Bodewes (1829 - 1892), de oudste zoon van Geert Joosten Bodewes die de eerste scheepsbouwer in de familie was. Deze werf in Sappemeer is de tweede Bodeweswerf. Volgens Wormgoor gaat deze werf in Sappemeer in 1887 failliet, net een paar dagen nadat Gerardus Johannes de werf aan zijn zoon Harmannus Albanus (Mans) verkocht had. (Mans is later in Lobith opnieuw begonnen. Zie: Bodewes-Lobith).

Er is iets raars aan de hand met de metingen. Van de acht metingen zijn er 6 uit 1899 - toen de werf dus al 12 jaar failliet was. Dat zijn wel 6 metingen van het zelfde schip. De oudste meting van dat schip (R104N uit 1899) geeft als bouwjaar wel Sappemeer en als jaartal 1899, maar vermeldt de werf niet. Later, bij een hermeting uit 1932 (A7897N ), komt die naam Bodewes ineens opduiken. Alle volgende metingen nemen dat klakkeloos over. Dus waarschijnlijk is dat schip op een andere werf gebouwd en zijn die zes metingen dus abuis. Enfin, ik laat ze hier bij staan, want ik weet ook niet waar ik ze anders moet onderbrengen. Maar het klopt dus niet. Caveat lector!

(JS, mei 2020)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!