Werf: Bodewes en Dutmer

in Groningen (stad)

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Bodewes en Dutmer".

Algemeen

De werfcode is: =BodewesDutmer-Gronin
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Paterswoldseweg o.z. : Noord- Willemskanaal (Hoornsche Diep bij het Helperdiepje) in Groningen (stad) (Inclusief Haren, Gideon en Hoornschediep.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 69 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 44 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1935.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1948.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf J. H. Bodewes, Scheepswerf Het Hoornsche Diep in Groningen (stad).

Bijzonderheden

Was een typische sleepbotenwerf.

De werf werd in 1933 gesticht. Er zijn vier metingen van oudere schepen die dus ten onrechte aan B&D worden toegeschreven. Twee daarvan zouden in Hoogezand gebouwd zijn en één in Millingen. Vrijwel zeker bij een andere Bodewes dus. Ik heb ze hier niet meegenomen. maar bij de werven in Hoogezand en Millingen.

(JS, juli 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!