Werf: P. Boekel

in Amsterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "P. Boekel".

Algemeen

De werfcode is: =Boekel-Amsterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was De Wittenstraat 174 in Amsterdam.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 10 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 10 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk dekschuiten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1899.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1935.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Heerlijk, eindelijk eens een goed gedocumenteerde werf. Eigenlijk heeft Theo Bakker alles beschreven, dus ik hoef alleen maar zijn werk uit te trekken. (Zie bronnen en literatuur)

Cornelis Boekel (1831 - 1904) was oorspronkelijk aannemer. Voor of in 1883 ging hij dekschuiten verhuren, die hij op een eigen werf bouwde. Dat was toen nog op het Kuiperspad bij de Raampoort. Later verhuisde de werf naar een terrein dat aan de voorkant aan de De Wittenstraat gelegen was, aan de achterkant aan de Kostverlorenvaart. De oudste meting die we hebben (een "bak", meetnummer A213N) stamt uit 1899.

Cornelis stierf in 1904, toen moet de verhuurderij annex werf enige tijd zijn voortgezet onder de naam "Wed. C. Boekel", maar die naam vinden we in de metingen niet terug.

Zoon Piet (1874 - 1928) nam rond 1915 de leiding van de werf op zich en breidde die uit tot een echte rederij. Hij was getrouwd met Margaretha C. Farjon, die we in meting A6705N uit 1929 terugvinden als eigenaresse van de werf: "Wed. M.C. Boekel". Later (sorry dat ik zo vaag moet zijn) werd de bedrijfsvoering gedaan door twee zoons van Piet: Cornelis Boekel (1899 - 1974) die Cor genoemd werd, en David Jan (1901 - 1987) Die Daaf genoemd werd. De werf werd echter voortgezet als een firma onder de naam "P. Boekel". De laatste meting is van een dekaak uit 1935 (A8728N). Theo Bakker gaat daar niet op in, maar ik (JS) vermoed dat daarna de nieuwbouw op de werf ten einde kwam.

Niet in de metingen, wel interessant: vanaf de jaren dertig voerde rederij Boekel ook passagiersvervoer uit tussen Amsterdam centrum en diverse lokaties in Amsterdam Noord, met de boten IJtunnel I t/m IJtunnel IV. Om het moeilijker te maken werden die gebouwd bij de werf Concordia van Seijmonsbergen (zie =Seijmonsb-Adam).

Na de Tweede Wereldoorlog werden de overzetdiensten langzamerhand overgenomen door de gemeenteponten. Rederij Boekel ging toen, vanaf 1950, rondvaarten verzorgen met twee rondvaartboten: de Uno en de Duo. Het is niet bekend waar die boten gebouwd zijn. In 1957 zijn de rondvaartactiviteiten verkocht aan de Rederij P. Kooij en kwam er een eind aan de rederij.

Niet in het verhaal van Theo Bakker: In 1955 werd op de werf, volgens Schip en Werf, nog een nieuwe hal gebouwd, bestemd voor motorenrevisie.

Het woonhuis annex kantoor van de werf en rederij op de Wittenstraat 174 bestaat nog steeds, maar het staat niet meer op de oorspronkelijke plaats.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!