Werf: Gebroeders De Boer

in Lemmer

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Gebroeders De Boer".

Algemeen

De werfcode is: =Boer-Lemmer
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zeedijk in Lemmer.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 187 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 105 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1892.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1932.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Gesticht in 1876 door Pier de Boer. Lemsteraken werf, zonder dat die toen al zo heetten. In 1900 scheidden Pier en zijn vrouw, Sjoerdtje Visser en zij name de werf uit de boedel mee. In 1901 of 1902 hebben haar zoons haar uitgekocht en een nieuwe werf(-loods) naast de oude laten bouwen. Vandaar de tekst "GEBRs de BOER 1902" in het pannendak van de loods. In 1960 wordt de helling verkocht aan de firma Poppen.

187 metingen, waarvan 86 eerste metingen (dus hoogstwaarschijnlijk nieuwbouw). Opvallend is dat er geen metingen zijn van na 1932.

Eerst gespecialiseerd in vissersschepen, maar later (in de meetperiode) niet meer gespecialiseerd in één type schepen.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!