Werf: W. de Boer

in Musselkanaal

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "W. de Boer".

Algemeen

De werfcode is: =Boer-Musselkanaal
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Marktkade in Musselkanaal.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 15 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 3 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1886.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1909.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Volgens de wervenlijst van Binnenvaarttaal: "Wilke de Boer, Marktkade/Eerste Valthermond, Musselkanaal. Als nadere plaatsaanduiding zegt men bij 'De IJzeren klap'. De werf werd in 1871 aangelegd en 1905 uitgebreid met een werf voor het bouwen van ijzeren schepen. Wilke de Boer overlijdt in 1917, 83 jaar oud. Zoon Willem heeft de werf van zijn vader overgenomen, maar hij gaat in 1912 failliet. De bouwhelling had een capaciteit van ca. 24 meter."

Snijder geeft wat meer informatie: Wilke de Boer is in 1834 geboren. "Aan de Marktkade bij de ingang van de Valthermond lag zijn sleephelling". Maar Snijder zegt ook (op blz 40): "Op de plaats van de werf komt later de Stationsstraat." Dat klopt niet: een advertentie in het Nieuwsblad van het Noorden waarin de boedel van de failliete Willem de Boer te koop aangeboden wordt vermeldt expliciet "bij de IJzeren Klap". De IJzeren Klap was en is de brug over het Musselkanaal in het verlengde van de Kruisstraat, bij de monding van de Eerste Valthermond. En dan klopt ook die plaatsaanduiding van Binnenvaarttaal: "Marktkade/Eerste Valthermond". Misschien precies op de hoek, met die uitgebouwde punt? Of misschien op het huidige bedrijventerreintje tussen Marktkade 100 en Marktkade 102?

En nu ga ik speculeren. We hebben 6 metingen waarbij geen werf vermeld is, alleen de plaats van de werf: Valthermond. Maar er is nooit een werf in Valthermond geweest! Is het mogelijk dat die schepen bij De Boer gebouwd zijn, die immmers op de hoek van de Eerste Valthermond zat? Qua jaartallen zou het heel goed kunnen. De oudste is van 1886 en de jongste is van 1907. Ja, die meting van dat schip uit 1907 (G4026N) dat in Valthermond gebouwd zou zijn is uit 1934. Maar er is een oudere meting voor datzelfde schip (G1048N) uit 1908, dus een jaar na de bouw. Daarin wordt ook geen werf vermeld maar als werfplaats Musselkanaal, niet Valthermond! Voor de volledigheid: dat schip wordt nog een keer gemeten in 1953 (A15055N) en dan staat er weer Valthermond. Maar dat is niet zo raar, de meter heeft die aanduiding gewoon overgenomen uit de vorige meting.
Nog drie metingen van drie verschillende schepen met alleen als werfplaats Valthermond vermeld. De bouwjaren zijn 1886, 1899 en 1902. Alle drie zijn van hout, wat rond de eeuwwisseling niet meer zo vanzelfsprekend was. Maar De Boer begon pas in 1905 met het bouwen in ijzer of staal. En dat schip uit 1907 is wel van staal!
Nogmaals, het is speculeren, maar het klopt allemaal zò mooi dat ik denk dat die 6 schepen die in Valthermond gebouwd zouden zijn, in werkelijkheid bij De Boer in Musselkanaal gebouwd zijn. Ik zet ze er brutaal bij. Als u het er niet mee eens bent kunt u die 6 metingen negeren.

(JS, juli 2019. Uitgebreid met bovengenoemde speculatie juli 2022)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!