Werf: N.V. Machinefabriek Bolnes voorheen J.H. van Cappellen

in Krimpen aan de Lek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "N.V. Machinefabriek Bolnes voorheen J.H. van Cappellen".

Algemeen

De werfcode is: =Bolnes-KrimpenL
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Zaag in Krimpen aan de Lek.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 10 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 5 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1887.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1934.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Dit was eigenlijk geen werf maar, zoals de naam al aangeeft, een machinefabriek. Toch zijn er een aantel metingen die aangeven dat deze fabriek de werf was, waaronder twee sleepschepen (??!!). De meeste metingen slaan echter op sleepboten. (JS, sept 2019)

In vrijwel alle metingen wordt op de een of andere wijze vermeld "Bolnes in Bolnes" maar de fabriek stond toch echt in Krimpen aan de Lek. (JS, sept 2019)

Vanaf 1954 werden er ook grotere motoren gefabriceerd i.s.m. L. Smit en Zn in Kinderdijk: Smit-Bolnes. Vanaf 1962 gebeurde dit in een speciaal daarvoor gebouwde fabriek in Zierikzee.

In 1988 overgenomen door Stork Wärtsilä

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!