Werf: Bonn & Mees

in Rotterdam

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Bonn & Mees".

Algemeen

De werfcode is: =BonnMees-Rotterdam
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Tot 1899: Katendrecht. 1899 - 1937: Charlois. Na 1937: Sluisjesdijk 123 in Rotterdam (Inclusief Heijplaat en Pernis.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 90 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 45 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1877.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1930.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Bonn & Mees in Charlois (Rotterdam).

Bijzonderheden

Dit zijn, met verhuizingen, eigenlijk drie werven. Eerst in Katendrecht. Toen in Charlois, waar de werf voor de bouw van de Maastunnel moest wijken, toen aan de Sluisjesdijk. Scheepswerf tot 1931, gespecialiseerd in drijvende bokken na die tijd. Ik heb alle metingen bij elkaar geveegd: het is niet meer na te gaan welke schepen gebouwd zijn in Katendrecht en welke in Charlois.

Opvallend zijn twee metingen van een in 1974 gebouwde bok. Eigenbouw? Of zijn de bouwer en de eigenaar door elkaar gehaald?

Het bedrijf bestaat nog steeds, als onderdeel van RDM.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!