Werf: Firma J. Boomsma, scheepswerf 'De Houkesloot'

in Sneek

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Firma J. Boomsma, scheepswerf 'De Houkesloot'".

Algemeen

De werfcode is: =Boomsma-Sneek
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Oude Oppenhuizerweg in Sneek.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 22 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 15 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf was niet gespecialiseerd in één soort vaartuigen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1920.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1975.

Bijzonderheden

Volgens het Fries Scheepvaartmuseum leefde J. (Jan) Boomsma van 1847 - 1936. Volgens de Leeuwarder Courant van 09-01-1957 richtte hij de werf in 1880 op. Van 1880 tot 1913 maakte de werf alleen houten schepen. "Nadien" ging men op ijzer over en "de laatste tijd" (dat is dus voor 1957) houdt de werf zich hoofdzakelijk met reparatiewerk bezig, op wat kleine nieuwbouw na. Nog steeds volgens de Leeuwarder Courant verlengde de werf "in de afgelopen drie jaar al een twintig schepen". Alleen al in 1956 werden 8 schepen verlengd. Je zou zeggen dat dat moest leiden tot veel her-metingen, maar die zijn in de liggers niet terug te vinden. De helling is in 1957 38 meter lang, maar er zijn plannen om hem te vergroten tot 41 meter ... "dat wil zeggen: tot een tonnage van ongever driehonderd."

Wat we wel in de metingen zien zijn vrijveel dekschuiten ("dekaken") in de jaren twintig, één of meer elevatorbakken begin jaren dertig (het is me niet helemaal duidelijk of dat verschillende metingen van dezelfde bak zijn of meerdere bakken) en in de jaren zestig en zeventig een drietal motorjachten.

Jan Boomsma overleed in 1936. Zijn oudste zoon, Pieter, is aannemer geworden. Zijn jongste zoon, Dirk Boomsma, was scheepsbouwer, dus waarschijnlijk heeft die de werf op enig moment overgenomen van zijn vader. Dirk Boomsma leefde van 1887 - 1981. De oudste zoon van Dirk, Jan Boomsma (1913 - 1986) was "Directeur van een scheepswerf", dus hij zal de derde generatie Boomsma in het familiebedrijf geweest zijn.

Het archief van de werf is goeddeels bewaard gebleven: het Fries Scheepvaartmuseum bezit de werfboeken van tussen 1904 en 1959, en de kasboeken van 1890 - 1960. (Ik heb alleen de inventaris geraadpleegd, niet de stukken zelf, JS)

In 1911 adverteert de werf voor een scheepstimmermansknecht, dus dat zou kunnen kloppen met de opmerking dat er tot 1913 in hout gebouwd werd.

In 1916 biedt de werf in een advertentie een roefscheepje aan (een skûtsje dus) ... "groot 12 ton, geheel in 't ijzer". Er staat niet bij dat het nieuw is, of zelfs maar dat het op de werf van Boomsma gebouwd is, maar het is wel de eerste keer dat ijzer en Boomsma in een adem genoemd worden. Dus de overgang van hout naar ijzer rond 1913 is in ieder geval niet ongeloofwaardig. In 1917 weten we het heel zeker, want dan plaatst de werf een advertentie voor een "ijzerwerker". Ook in de jaren daarop worden regelmatig ijzerwerkers gevraagd.

In de jaren dertig, veertig en vijftig biedt de werf regelmatig gebruikte schepen te koop aan, en in 1938 adverteert de werf als Scheepsbouw- en Jachtwerf. In 1953 zoekt de werf geen "ijzerwerkers" meer, maar veel gespecialiseerder "plaatwerker- electr. lasser"

In 1959 wordt op de werf een Lemsteraak gebouwd en in 1960 twee "forse" garnalenkotters. In 1961 adverteert de werf een aantal malen met casco's van motorjachten. In 1961, 1962 en 1963 lopen opnieuw tenminste vier kotters van stapel bij de werf, waarvan we er één in de metingen trugvinden (meting A22659N).

In 1966 raakt de helling zwaar beschadigd doordat een binnenvaarttanker verwaait en de helling ramt. Het is niet helemaal duidelijk hoe dat afloopt, maar in 1967 en in 1972 biedt de werf nog (tweedehands?) jachten te koop aan.

De laatste keer dat de werf vermeld wordt is in een advertentie uit 1975 waarin wordt gevraagd om een lasser-ijzerwerker.

Het is niet duidelijk wanneer de werf is beëindigd, maar waarschijnlijk (kort) na 1975 en voor 1986, toen (de derde generatie) Jan Boomsma overleed.

(JS, oktober 2021)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!