Werf: Boon, Molema & De Cock

in Hoogezand

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Boon, Molema & De Cock".

Algemeen

De werfcode is: =Boon-Hoogezand
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Verlengde Zuiderstraat, nu Hoofdstraat in Hoogezand (Inclusief Kalkwijk.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 79 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 51 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk sleep- en duwboten.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1870.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1918.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Uit de HS Krant: "In 1865 werd door Cornelis Jans Boon een werf gesticht aan de 'Kolk', een kort zijwater van het oude Winschoterdiep. Al lang geleden gedempt. JS]
In 1875 kwam eerst Eerke Molema Popkeszn. (fa. Boon en Molema) in het bedrijf en een maand later de heer W.E. Penning (fa. Boon, Molema en Penning). In 1876 werd het de fa. Boon, Molema en Co. In 1878 trad Jan Klaassen de Cock toe: fa. Boon, Molema en de Cock. In deze eerste periode werden vooral stoombeurtschepen (tot 1907) en stoomsleepboten (tot ca. 1918) gebouwd. Machinefabriek en Scheepswerf Boon, Molema en de Cock bleef tot 1946 bestaan." Dat laatste klopt niet, volgens de beeldbank van het Groninger Archief werd de werf in 1928 opgeheven. We vinden geen metingen van schepen die gebouwd zijn na 1918.

Ik kan aan de hand van de bronnen niet precies vinden waar de machinefabriek/werf gestaan moet hebben. Het kaartje is dus echt bij benadering. Kan iemand mij helpen? Graag!

(JS, juli 2019)

Uit de metingen blijkt dat de werf was gespecialiseerd in stoomschepen. Volgens Koos Swart had de werf "... een goede naam voor de bouw van Hamburger sleepboten."

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!