Werf: Firma H. Boot & zonen, Scheepswerf Vrijenban

in Delft

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Firma H. Boot & zonen, Scheepswerf Vrijenban".

Algemeen

De werfcode is: =Boot-Vrijenban
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Rotterdamseweg 466 in Delft (N.B.: voor Vrijenban: zie aldaar.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 947 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 375 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1875.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1984.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Later is de werf overgenomen of opgevolgd door de werf Firma H.F. Bocxe en Zonen in Delft.

Bijzonderheden

Hendrik Boot vestigde zich in 1856 (volgens één bron 1849) aan de Schie op het adres Rotterdamseweg 466. Zijn zoons Jacobus en Cornelis namen het roer over, na hen kwamen kleinzoons Willem en Hendrik. Een tekening van de werf door Dirk van Dien, gemaakt in 1981, is terug te vinden in het Stadsarchief Delft.

Op de website Bezige Boot staat een bouwlijst.

Er is een genealogiewebsite van de familie Boot, waarin de werf ter sprake komt. Helaas niets over de werf zelf, alleen over de schepen van de werf.

Een deel van het archief van de werf is bewaard gebleven en ligt bij het Gemeentearchief in Delft. Ook zijn veel tekeningen en bestekken bewaard gebleven in het Maritiem Museum Rotterdam.

In 1988 overgenomen door Boxce.

(JS, juli 2019. Bijgewerkt juli 2021, met dank aan Pieter Klein van Binnenvaarttaal.)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!