Werf: Scheepswerf De Hoop van Gebr. Boot

in Leiden

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "Scheepswerf De Hoop van Gebr. Boot".

Algemeen

De werfcode is: =BootHoop-Leiden
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Voorzijde: Sumatrastraat 49. Achterzijde: Zijloever in Leiden.  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 947 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 357 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1903.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1977.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Deze werf is een vervolg op de werf Maatchappij De Zijl in Leiderdorp.

Bijzonderheden

De Gebr. Boot (Jacobus en Pieter) kochten in 1877 de werf De Waard in Leiderdorp. Ze gingen volgens de literatuur onder die naam verder, maar in de metingen komt hij maar vier keer voor.
In 1903 kochten diezelfde gebroeders een tweede bedrijf, de failliete werf van Maatschappij De Zijl (zie aldaar). Deze werd voortgezet als de werf De Hoop in Leiden. Ook die naam wordt lang niet altijd gebruikt. In 1913 stopte het bedrijf in Leiderdorp.
Dat was duidelijk te moeilijk voor de meeste scheepsmeters. Zij zetten vrolijk De Hoop in Leiderdorp, en blijven ook na 1913 als werfplaats Leiderdorp in plaats van Leiden gebruiken.
Om het nog wat moeilijker te maken werd het stuk Leiderdorp waar De Waard stond in 1920 bij Leiden gevoegd.
Ik heb het als volgt gedaan:
1/ Alle metingen met een bouwjaar vóór 1903 die als werf De Hoop of De Waard of (meestal) Gebr. Boot opgeven zet ik bij De Waard/Gebr. Boot in Leiderdorp.
Zèlfs als er expliciet staat De Hoop, want die bestond niet voor 1903.
2/ Alle metingen die een bouwjaar opgeven van 1914 of hoger zet ik bij De Hoop/Gebr Boot in Leiden.
3/ Het moeilijke stuk is de overlap tussen 1903 en 1914.
3a/ Als er expliciet De Hoop bij de naam van de werf staat zet ik hem bij De Hoop van Gebr. Boot in Leiden.
3b/ Als er geen De Hoop bij staat, en als plaats van de werf Leiderdorp, zet ik hem bij De Waard.
3c/ Als er geen De Hoop bij staat, en als plaats van de werf Leiden, zet ik hem bij De Hoop van Gebr. Boot.
4/ Er waren twee werven "De Hoop" in Leiden, één van de Gebr. Boot, één van de Gebr. Tijssen. Boot lijkt veruit de grootste te zijn, en ook het vaakst de naam De Hoop te gebruiken. Ik heb daarom, nogal arbitrair, metingen waarvan als werf uitsluitend staat opgegeven "De Hoop" in Leiden toegekend aan de Gebr. Boot. Het gaat in totaal om 163 metingen waarbij alleen maar De Hoop staat en niet ofwel Tijssen ofwel Boot.

Er zullen zo wel wat schepen bij de verkeerde werf zijn komen staan, maar dit is het beste wat ik doen kan. Caveat Lector!
Voor alle zekerheid: de werven van Boot in Woubrugge, Vrijenban (=Delft) en Alphen aan de Rijn voer ik natuurlijk apart op.

In 1963 werd het bedrijf verkocht. Het werd voor de ene helft eigendom van “De Dageraad” (dus een andere tak van de familie Boot) en voor de andere helft van NV Sleephelling Maatschappij Scheveningen. De SMS wilde er vooral schepen voor Scheveningse vissers bouwen en kocht in 1966 “De Dageraad” uit. Scheepswerf Boot Leiden BV werd in 1979 failliet verklaard.

(JS, sept. 2019)

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!