Werf: D. Boot, werf De Vooruitgang

in Gouwsluis

Deze pagina geeft bijzonderheden over deze werf. Als u de pagina gelezen hebt kunt u hem sluiten. U komt dan terug op de detailpagina over het schip.

Toelichting

Er ging in de metingen nog al eens iets fout bij het overnemen van de werfnaam: vaak kregen de scheepsmeters de naam van de werf niet te zien maar werd die verteld door de schipper of de eigenaar. De meters schreven op wat ze dachten te horen.
Bovendien was het handschrift van de meters niet altijd even duidelijk, dus bij het digitaliseren van de scheepsgegevens ging ook nog wel eens wat mis. We hebben getracht de naam van de werf te achterhalen zoals die door de werf zelf het vaakst gebruikt werd. In dit geval dus: "D. Boot, werf De Vooruitgang".

Algemeen

De werfcode is: =BootVooruit-Alphen
Desgewenst kunt u alle metingen van schepen van deze werf inzien, onafhankelijk van de spelling die in de metingen voor de werf gebruikt is.

Het adres van de werf was Steekterweg Gouwsluis in Gouwsluis (Thans deel van Alphen a/d Rijn.).  
(De positie op het kaartje is bij benadering.)

Er staan 1616 metingen voor deze werf in de database. Daarvan zijn er 776 eerste (of enige) metingen, dus met redelijke zekerheid unieke schepen.

De werf bouwde hoofdzakelijk binnenschepen.

Het eerste bouwjaar (dus niet meetjaar!) dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1880.

Het laatste bouwjaar dat in de metingen voor de werf vermeld wordt is 1969.

Andere namen voor deze werf

Afgezien van overduidelijke schrijffouten en misinterpretaties komen we in de metingen de volgende namen voor de werf tegen:

Bijzonderheden

Deze werf is vanaf 1908 onder hetzelfde management als "De Industrie" in Alphen - dat officieel een reparatiewerf was, maar waar ook nieuwbouw gepleegd werd. Zie aldaar.

De werf is in 1970 overgenomen door T. van Duijvendijk. Zie aldaar.

Literatuur en bronnen

Aanvullingen?

Aanvullingen en verbeteringen zijn altijd welkom! E-mail ze naar wervenlijst[at]s2ho.nl
Vervang [at] door een apestaartje (@). Zo krijgen wij beduidend minder spam!